Werkgroep Smartphone fotografie

Gestimuleerd door de Smartphone fotografie workshops onder leiding van Markus van der Valk hebben een aantal gildegenoten het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuwe werkgroep. In deze werkgroep “Smartphone fotografie” kan ieder op haar / zijn eigen manier bezig zijn met het kijken en maken van foto’s met de smartphone.

We besteden ook aandacht aan het eigen maken van de fotobewerking op de smartphone en trekken er op uit om samen te fotograferen.
Het werken met thema’s en “kijken door filters” is een belangrijke rode draad. Net als “De stilte van het licht” als belangrijke pijler voor de workshops en nu ook voor de werkgroep.

Op onderstaande donderdagen zijn we samen in het Kunstgilde:
25 april, 23 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september, 17 oktober en 14 november. De tijd is steeds van 16:00 – 18:00 uur.

Voor aanmelding en vragen:

Markus van der Valk 06-42999157 (coördinator werkgroep)
of
Martin Beekelaar