THEMA EXPOSITIE  ” L I C H T “
In alle disciplines, binnen alle werkgroepen van het Kunstgilde speelt LICHT een belangrijke rol, is LICHT een belangrijk beeldaspect.  Ook al is LICHT zelf lastig te vangen, hopen wij dat het al onze leden zal uitdagen tot het maken van bijzondere, nieuwe, eigen kunst.
Het is zo ver. In deze expositie zal een totale LICHT- impressie / explosie getoond worden.

De deelnemers aan deze expositie zijn: Clara Anthonisse, Hannelieke van de Beek, Bert Bijl , Ineke Bouwman, Koos Dekker, Christien Ditmar, Marianne Duijker, Trudy Fliek, Marianne Hilarius, Paul Jansen, Wim Hart, Ank Kapelle, Jip Klimstra, Monique van der Linden – Erftemeijer, Jaap van  Maren, Meino Mellink, Anne Mittelmeijer, Cees Mudde, Marijke Olde Daalhuis, Bea Prins, Ellen Verkerk, Marianne van Vuurde, Gerda Ykema.

Klikt op een onderstaande foto en je krijgt vergroot een diaserie te zien.