Opening zaterdag 7 april om 16.00 uur, te zien tot 3 mei.

vergankelijkheid verbeeld

 

 

schilderijen van
Ben Kolenbrander

en

beelden van
Alida de Jong

 

 

 

Als u op een foto klikt, krijgt u een diaserie van de werken te zien.

Ben Kolenbrander (1934 – 2017)

De vergankelijkheid der dingen resulteert bij Ben Kolenbrander in De Schoonheid van het Verval. In zijn jeugd struinde hij door het gebombardeerde Bezuidenhout en de beelden hebben een diepe indruk op hem gemaakt. Ben maakte in zijn werk de plekken waar geleefd was zichtbaar, waaronder de onbewoonbaar verklaarde huizen. Op het puin bloeiden bloemen en mossen waarin hij nieuw leven zag. Grillige takken die dood lijken maar die nieuw leven in zich hebben. En oude mensen die een leven achter zich hebben boeiden hem.

Alida de Jong

Zij maakt op dit moment, vooral van hout, oud, aangetast, weggegooid, gevonden of gesnoeid, beelden die niet alleen gáán over vergankelijkheid, maar die soms ook duidelijk aan verval onderhevig zíjn. Ze tonen een onontkoombare realiteit. Alida werkt snel en gedreven met het materiaal dat ze krijgt of vindt. Ze legt hierin steeds weer een link naar de thema’s die haar bezig houden, zoals vluchten, ouderdom, afscheid, liefde en trouw.