liefst zowel mobiel als vast telefoonnummer invoeren, gescheiden door '/'


Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50 door uzelf over te maken op rekeningnummer NL19RABO 0302 1841 04 t.n.v. Stichting Kunstgilde Heuvelrug.
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw aanvraag verwerkt.

De jaarlijkse bijdrage voor gildegenoten (leden) is €84.-. Een tweede lid uit een gezin hoeft geen inschrijfgeld over te maken, en betaalt als jaarlijkse bijdrage €42,-.

De jaarlijkse automatische incasso zal medio mei plaatsvinden. Als u ‘nee’ ingevuld heeft, ontvangt u jaarlijks medio mei een factuur.


Privacy: de opgegeven informatie wordt uitsluitend in het bestuur en directe omgeving gebruikt en niet gedeeld met derden.