Het eerste begin

In 1987 nam Foen Winters  contact op met de gemeenteraad van Leersum, over de oprichting van een Kunstcentrum. Begin 1988 was er een gesprek met Foen Winters en de toenmalige burgemeester mr. G.J. de Graaf. Zou de gemeente bereid zijn het voormalige “brandweerhuisje” ter beschikking te stellen voor zo’n Kunstcentrum? Er werd een peiling gedaan over de levensvatbaarheid van het idee, en eind ’88 was al duidelijk dat de gemeente inderdaad belangstelling had om dit initiatief te steunen. Het definitieve rapport werd in mei 1989 aangeboden – inmiddels hadden zich al 67 mensen aangesloten bij de startgroep van het Kunstgilde in oprichting.

Opgericht in 1989

Op 5 augustus 1989 ondertekenden Ir. A.W.J. Winters (Foen), Mr. H. Kop-Frieling (Hilda) en de heer F.I.M. van der Laan (Frans) de stichtingsakte bij notaris Plet. Later werd met medewerking van velen het ambitieuze plan verder uitgewerkt. De oude brandweerkazerne werd verbouwd met hulp van bevriende bouwkundige Fokke van der Scheer, leerlingen uit Den Haag en natuurlijk vele anderen die hard werkten om de verbouwing te realiseren.

Van Vroeger tot Nu

Het Kunstgilde wil kunst en cultuur op de Heuvelrug bevorderen, onder andere door ruimte te bieden voor ateliers, exposities, cursussen, lezingen en het uitwisselen en beleven van beeldende kunst in het algemeen. Er werd bewust gekozen voor het idee van een Gilde, waar kennis en kunde aan elkaar door wordt gegeven.
Veel van de ideeën van toen zijn bewaard gebleven, zoals geen ballotage, niet leeftijd-gebonden (met uitzondering van kinderen), geen politieke of kerkelijke kleur. Iedereen van amateur tot professional was en is welkom om van elkaar te leren en zich zo te ontwikkelen.