Impressie eerste Kunst & Muziekavond
van dit seizoen: 13 september 2018.

Het duo Schoonelei maakte mooie muziek en ze zongen verrassende Nederlandstalige liedjes. Dit sloot goed aan bij het thema Gedichten van deze avond als bij het omringende werk bij de expositie van de werkgroep mixed-media.
Tot slot las Aard van Swieten het gedicht voor dat hij deze avond geschreven had over het duo Schoonelei.

De volgende Kunst & Muziekavond is op 11 oktober, van 17 tot 20 uur. Dan speelt de band van Bob van Helten: The Hillside en is het thema Collages.