Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50 door uzelf over te maken op rekeningnummer NL19RABO 0302 1841 04 t.n.v. Stichting Kunstgilde Heuvelrug.
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw aanvraag verwerkt.

De jaarlijkse bijdrage voor gewone leden is €72.-. Een tweede lid uit een gezin hoeft geen inschrijfgeld over te maken, en betaalt als jaarlijkse bijdrage €36,-.

U ontvangt dan na inschrijving nog een email van de penningmeester om uw machtiging te bevestigen. Indien u geen machtiging tot incasso verstrekt, ontvangt u jaarlijks een factuur.